תכנון וביצוע פרישה

קיים הבדל מהותי בין "תכנון פרישה" לבין "ביצוע פרישה" בפועל:

תכנון פרישה

תכנון פרישה הנו הליך מוקדם המתבצע בטווח ניכר ממועד הפרישה עצמה (בסביבות גיל 40-50). בשלב זה, ניתן להניח כי הקריירה התעסוקתית שלנו כבר מגובשת דיה והתבססנו כלכלית במידה המאפשרת ומחייבת ראייה קדימה ודאגה לרווחתנו בעתיד.
בתקופה זו יש לבחון את המכשירים הפיננסיים בהם אנו חוסכים ולהכין במידת הצורך מכשירים נוספים אשר יוכלו לסייע בעתיד מבחינת חבויות המיסוי בעת הפרישה: הגעה לפרישה עם מנעד רחב של מוצרים הנו חיוני בעת ביצוע הפרישה בפועל ומשמש אותנו בצורה נבונה וחכמה הרבה יותר.
לבעלי שליטה ולמשפחות העובדות בעסק משפחתי עניין זה חשוב שבעתיים! ניתן לתכנן מבעוד מועד ובצורה מושכלת את פרישת המייסדים והעברת השליטה בצורה אופטימלית מבחינת מיסוי לדור ההמשך.

  • כל לקוח סניוריטי מקבל אוטומטית במועדים המתאימים לו דו"ח מעודכן ומרוכז בשפה פשוטה וברורה אשר מראה בבירור את הכיוון ליעד.
  • אחת לתקופה קבועה מראש מתקיימת פגישה אישית קצרה בה אנו בודקים את המצוי מול הרצוי ומבצעים התאמות במידת הצורך.

ביצוע פרישה

הליך זה מתבצע ע"פ התכנון המוקדם (במידה ואכן התקיים) בדרך כלל במשך השנה האחרונה לפני היציאה לגמלאות:
הליך זה כולל ארבעה שלבים עיקריים :

  1. קבלת תנאי הפרישה מהמעסיק הקיים.
  2. ריכוז הנתונים מכל התכניות הקיימות וניתוח מעמיק מבחינת היבטי מס.
  3. אפיון צרכים ומטרות אישיות ומשפחתיות לפיהן ייבחר מסלול הפרישה המועדף.
  4. ביצוע הליך הפרישה שנבחר מול רשויות המס, חברות הביטוח ,קופות הגמל וקרנות הפנסיה.

לאחר סיום כל ההליך בפועל מול הגופים המוסדיים, מתבצע הליך ניהול פיננסי של הנכסים ההוניים וניהול השקעות סולידי (תוך יצירת עוגן תשואתי יציב בתיק ההשקעות מחד ושימוש במכשירים מפחיתי מס מאידך).
בשלב מאוחר יותר נתחיל גם לתכנן את ההעברה הבין דורית: זאת כדי להימנע מהשלכות מיסוי עתידיות (קיימות ואפשריות כגון מס ירושה או עיזבון).

  • גם בשלב זה מקבלים הלקוחות דוחות באופן שוטף ואוטומטי ומקוימות פגישות כל עוד מנוהלים וממומשים נכסים בהתאם לצורכיהם.

 

שאלות נפוצות

לצערנו, כמעט תמיד לא: אנו עדים לעליה מתמדת בתוחלת החיים ומנגד ירידה במספר שנות העבודה לאורכן נחסך הנכס הפנסיוני.
ערכו של החיסכון הפנסיוני בסך כל הנכסים שנצבור, יעלה ככל שינוהל בצורה מיטבית.
גם יצירת וצבירת נכסים נוספים (מלבד החיסכון הפנסיוני) שיאפשרו רווחה כלכלית לעת הפרישה, ראוי שתתוכנן ותתואם בצורה מקצועית וכוללת בכדי להשיג את מטרות החוסך ומשפחתו.
כדאי ומומלץ לשמור הכל: טפסי 106, 161, מסמכים מרשויות המיסוי בנוגע לשיעורי מיסוי ופטורים, פריסות מס, פדיונות ומסים ששולמו בגינם וכו'.
מכיוון שלצערנו רשויות המיסוי לא מספקות לפורשים לגמלאות נתונים ומסמכים בנוגע לעברם התעסוקתי, רצוי שמסמכים אלו יהיו זמינים עבורנו בעת הליך הפרישה.
במציאות בה קיימת עלי מתמדת בתוחלת החיים ומנגד ירידה במספר שנות העבודה, אזי כן: משיכת פיצויים לאורך שנות העבודה במעבר בין מעסיקים באה בהכרח על חשבון רווחה עתידית בעת הפרישה.
קרן ההשתלמות הנה נכס פנסיוני: היא מוגדרת כקופת גמל וככזו מאפשרת קבלת פטור ממס רווחי הון.
בנוסף, מכיוון שממילא ההפקדות הבסיסיות משכרנו אינן מספיקות להשגת רווחה כלכלית בעת הפרישה, הרי שחיוני יהיה לכלול גם את קרן ההשתלמות בתכנון פנסיוני כולל, הצופה פני עתיד.