ניהול תיק חכם

במציאות בה קיימת עליה מתמדת בתוחלת החיים ומנגד ירידה במספר שנות העבודה, חובה עלינו לנהל באופן חכם את החיסכון הפנסיוני ולהתאימו לעידן החדש.

המטרה: מקסום החיסכון המשפחתי האפשרי בהווה והתאמתו לצורכי המשפחה בעתיד.

השיטה: ניהול כל החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים של המשפחה, בשילוב ההגנות הביטוחיות הנדרשות בכל עת כתיק השקעות דינמי, אורגני והוליסטי הצופה פני עתיד.ניהול תיק חכם

במציאות בה קיימת עליה מתמדת בתוחלת החיים ומנגד ירידה במספר שנות העבודה ,חובה עלינו לנהל באופן חכם את החיסכון הפנסיוני ולהתאימו לעידן החדש.

המטרה: מיקסום החיסכון המשפחתי האפשרי בהווה והתאמתו לצרכי המשפחה בעתיד.

השיטה: ניהול כל החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים של המשפחה ,בשילוב ההגנות הביטוחיות הנדרשות בכל עת כתיק השקעות דינאמי ,אורגני והוליסטי הצופה פני עתיד.תכנון פיננסי רלוונטי בשלבים השונים בחיינו הבוגרים
בכל שלב בחיים הדגש שונה

 • ניהול התכניות הפנסיוניות בראייה ארוכת טווח תוך שימת דגש על ההגנות הביטוחיות ויצירת מקלטי מס עתידיים לשימוש בעת הפרישה.
 • ניהול החיסכון המשפחתי הפרטי בראייה צופת עתיד.
 • ניהול הלוואות וסיכונים לשם הפחתת עלויות ו/או כפל ביטוחי.
 • התחלת תכנון הפרישה וניתוב כספי החיסכון לתכניות המתאימות.
 • תכנון פיננסי של ההשקעות (הן הפנסיוניות והן הפרטיות) בהתאמה למועד הפרישה המתוכנן.
 • התאמת ההגנות הביטוחיות בהתאם למצב המשפחתי.
 • התחלת המעבר להשקעות סולידיות עם עוגן תשואתי יציב.
 • מיפוי נכסים קיימים מול מטרות לשם תכנון פרישה אופטימלי.
 • ביצוע הפרישה המתוכננת מול המעסיק האחרון ומול רשויות המס להפחתת נטל המס על הקצבה החודשית ומקסום הפטור על ההון.
 • בדיקת החזרי מס אפשריים בגין טעויות עבר.
 • תכנון אופטימלי לצריכת המשאבים הפיננסיים שנחסכו עד כה, תוך התחשבות במטרות המשפחה.
 • ניהול הנכסים הפיננסיים תוך התייחסות להעברה בין דורית.

סרטון החודש
as-invest
yl-invest
fnx
harel
hcsra
clalbit
migdal