רגע לפני פרישה

כעת כשאנחנו עומדים בפני האירוע המסיים את חיי העבודה שלנו, ומשצברנו חסכונות להמשך חיינו ככל יכולתנו, זוהי ההזדמנות האחרונה להפיק מנכסים אלו את המרב: לייצר תועלות בהפחתת רמת המיסוי בקצבאות החודשיות אותן אנו צפויים לקבל, ולמקסם ככל הניתן את  ההון הפטור ממס שיעמוד לרשותנו.

בתהליך זה הדגש יהיה על הנקודות הבאות :

·       קבלת תנאי פרישה מהמעסיק הנוכחי.

·       איסוף חומר הן מהמעסיק הנוכחי והן ממעסיקים קודמים (טפסי 106, 161).

·       בדיקת החזרי מס אפשריים בגין טעויות עבר.

·       ריכוז הנתונים מכל התוכניות הקיימות וניתוח מעמיק מבחינת היבטי מס.

·       אפיון צרכים ומטרות אישיות ומשפחתיות  שעל פיהן נבחר מסלול פרישה המועדף עלינו.

·       ביצוע הליך הפרישה שנבחר מול רשויות המס, חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה.

לאחר סיום כל ההליך בפועל מול הגופים המוסדיים מתבצע הליך של ניהול פיננסי של הנכסים ההוניים וניהול השקעות סולידי תוך יצירת עוגן תשואתי יציב בתיק ההשקעות מחד ושימוש במכשירים מפחיתי מס מאידך .

בשלב מאוחר יותר נתחיל גם לתכנן את ההעברה הבין דורית על מנת להימנע מהשלכות מיסוי עתידיות ידועות או אפשריות (כגון מס ירושה או עיזבון).