סניוריטי משפחתי

 ברוב המשפחות שבהן שני בני הזוג מפרנסים את התא המשפחתי, מנוהל כל תיק פנסיוני בנפרד אצל מנהל הסדרים או סוכן אחר ואין אף גורם אשר רואה את המשפחה כישות כלכלית אחת.
אם הליך הפרישה אמור להתבצע יחד, שני בני הזוג פורשים באותה עת לערך והמטרות הנן משותפות, אין היגיון כלכלי בניהול נפרד של הנכסים הפנסיוניים!

'סניוריטי משפחתי' הנו מסלול מותאם למשפחות בהן לשני בני הזוג יש נכסים פנסיוניים ממקומות עבודה שונים וכן למשפחות בעלות הון משפחתי קיים. באמצעות ראייה כוללת והוליסטית שמביאה בחשבון את כלל הנכסים שיש לשני בני הזוג, מתבצעת אופטימיזציה כללית, ניהול משותף של הנכסים והכנת המשפחה כגוף אורגני אחד לקראת הפרישה.

סניוריטי מציעה ליווי משפחתי גם בשנים שלאחר הפרישה לגמלאות, לרבות יעוץ לתכנון מס והעברה בין דורית של נכסים.


התהליך:

• סימון המטרה
פגישה ראשונית משותפת ביחד עם שני בני הזוג להצבת המטרות (גיל פרישה רצוי/ הכנסה חודשית משפחתית נדרשת/ הון נזיל רצוי לעת פרישה).
פגישה זו מתבססת על מילוי שאלון משפחתי מפורט (פרי פיתוח ייחודי שבוצע בשיתוף פעולה עם פסיכולוגים המתמחים בהתנהגויות פיננסיות), ניתוח התשובות יוכל לתת לנו זווית ראייה לניתוח המטרות המשפחתיות המלאות והאמתיות.

• בדיקת נכסים קיימים
o בחינת המשאבים הפיננסיים והפנסיוניים של המשפחה בחברות הביטוח, בתי ההשקעות, בנקים, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, התחייבויות מעסיקים (מצנחי זהב) וכיו"ב.
o בדיקת ההגנות המשפחתיות.
o בדיקת התחייבויות כספיות משפחתיות (משכנתא/ הלוואות).

• תכנון
o בסיום בדיקת התיק הקיים תתקבל תמונת מצב עדכנית של סך הנכסים וחשיפתם לשוק ההון, מול ההתחייבויות השוטפות והעתידיות וזאת לצד בדיקת היבטי המיסוי וההגנות הביטוחיות הקיימות.
o הכנת מפה של ההגנות הביטוחיות הקיימות מול הנדרשות.
o הכנת מפה פנסיונית משפחתית אשר תשלב בין מטרות המשפחה שהוצבו בפגישה הראשונה לבין תמונת המצב המתקבלת מניתוח התיק הקיים תך כדי התייחסות להיבטי מיסוי חשיפה ולשוק ההון.

• ביצוע
o פגישה שנייה לצורך הצגת המפה הפנסיונית ואישורה.
o יישום התכנית הכלכלית מול הגופים המוסדיים.
o משוב בסיום הביצוע.

• ליווי ומעקב
o פגישת שנתית וליווי צמוד.
o בדיקת המטרות מול הנכסים.
o התאמה שנתית של מערך ההגנות הביטוחיות וההשקעות בתיק המשפחתי.
o בסמוך לפני הפרישה לגמלאות תתקיים פגישת הכנה לקרת הפרישה הצפויה הכוללת תכנון מס אופטימלי.
o ביצוע הליך הפרישה מול רשויות המס (אופציונלי) ומול הגופים המוסדיים .
o המשך ליווי פיננסי ומשפטי למשפחה והכנת הנכסים להעברה בין דורית עתידית.

 

 

שאלות נפוצות

לאו דווקא... שימוש בתכניות מסוגים שונים מאפשר תכנון מגוון וגמיש להתאמה מרבית לצורכי התא המשפחתי. יחד עם זאת ריבוי תכניות מאותו סוג הנו מיותר, מסורבל ולעתים אף פוגם בהשגת מטרות המשפחה.
רק בדיקת נכסים מלאה וכוללת תספק מלוא המידע בנוגע לערך התכניות הקיימות והתאמתן לתכנון המשפחתי הכולל.
לא בהכרח: קיימות תכניות וותיקות שמחובתנו לשמרן. בדיקת נכסים מלאה וכוללת תספק מלוא המידע בנוגע לערך התכניות הקיימות והתאמתן לתכנון המשפחתי הכולל.
נכסיו הפנסיוניים והפיננסיים של אדם הנם נכסים (= קניינו של אדם) לכל דבר ועניין. החוק מגדיר שרק הוא יקבע איך ינוהלו והיכן.
חשוב כמובן שהמעסיק ידע ויעודכן בצורה מקצועית ומסודרת על מה שמבוצע בכל התכניות הקיימות בנוגע להעסקתו של העובד אצלו.
הליך מסודר ומקצועי לא אמור לגרום ולהוות כל בעיה מול מנהל ההסדרים של המעסיק.