רגע אחרי פרישה

תקופה זו הנה תקופה קריטית לניהול חכם ומושכל של כל הנכסים הפיננסיים שלנו.

ככלל, תקופה זו מאופיינת בצריכה של החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים אותם צברנו בכל שנות העבודה וחובה עלינו לנהלם בצורה מושכלת: חסכונות אלו אמורים להספיק גם כדי לכלכל אותנו בכבוד וגם נשאף כמובן להעביר לדורות הבאים את יתרת הכספים שלא נצרכה.

בשלב זה של הפעילות הדגש יהיה בנקודות הבאות:

·       אפיון צרכים ומטרות משפחתיות.

·       בדיקת נכסים קיימים והתאמתם למטרות המשפחה.

·       תכנון מראש של הוצאות ח"פ גבוהות (טיול,עזרה לילדים וכדומה).

·       ניהול השקעות סולידי (למשל דאגה לקיום מרכיב השקעה בנכסים לא סחירים המהווים עוגן תשואתי יציב).

·       שימוש בהפקדות לקופות גמל ע"פ תיקון 190 וחסכון מיסוי.

·       ניצול הטבות מס בהפקדת לתוכניות חיסכון ע"פ סעיף 125ד' (לזכאים).

·       הכנת התיק להעברת בין דורית והורשה.

ליווי צמוד בהתנהלות הפיננסית.