גילאי 65-55

בגיל זה כשמועד הפרישה מתקרב, הגיע הזמן להתחיל לתכנן איך יראה "הפרק הבא": שנות חיינו כגמלאים.

זה הזמן לקבוע: מתי אנו רוצים לפרוש? לחשב מהי ההכנסה החודשית הנדרשת או רצויה? האם, מתי וכמה "הון" יידרש בעתיד?

הדגש בפעילותינו המשותפת יינתן לנקודות הבאות:

·       בדיקה של 'הרגע האחרון' לגבי התכניות הקיימות והתאמתם למטרותינו.

·       תכנון הפרישה וניתוב כספי החיסכון  לתוכניות המתאימות. 

·       איסוף מסמכים ממעסיקים קודמים.

·       תכנון פיננסי וניהול ההשקעות הפנסיוניות והפרטיות בראיה הוליסטית כוללנית בהתאמתן למועד הפרישה שנקבע.

·       ניהול הנכסים תוך ניתוב ההשקעות המניתיות לאפיקים פטורים ממס ואת ההשקעות הסולידיות באפיקי השקעה חייבים במס.

·       התחלת המעבר להשקעות סולידיות עם עוגן תשואתי יציב.

·       התאמת ההגנות הביטוחיות  בהתאם למצב המשפחתי.

 

בתום ההליך תעודכן המפה פיננסית/ פנסיונית וכעת היא שוב מותאמת לצרכי המשפחה כפי שנקבעו ותוכל לשמש כמצפן כלכלי משפחתי להמשך הליווי.