גילאי 55-45

בגיל זה הקריירה התעסוקתית שלנו כבר אמורה להיות מבוססת דיה ובדרך כלל יימצאו באמתחתנו כבר כמה וכמה תוכניות פנסיוניות ופיננסיות.

תקופה זו בחיים מתאפיינת בכך שהילדים מתחילים לעזוב את הקן המשפחתי, חלק מההוצאות הקבועות (בגין משכנתאות למשל) כבר מאחורינו ולכן קיימת בעת זו הזדמנות לנהל את ההשקעות ולייצר מכשירים פיננסיים (שיוכלו לשמש בעתיד כמקלטי מס) בצורה שתניב לנו בעת הפרישה את הרווח המקסימלי.

הדגש יינתן לנקודות הבאות:

  • בדיקת התכניות הפנסיוניות הקיימות וניהולן בראייה ארוכת טווח.
  • ניהול השקעות בראייה הוליסטית כוללנית, תוך ניתוב ההשקעות הספקולטיביות יותר לאפיקים פטורים ממס ואת ההשקעות הסולידיות באפיקי השקעה חשופי מיסוי.
  • בדיקת והתאמת הכיסויים הביטוחיים בתיק.
  • בדיקת היתכנות ליצירת מכשירים פיננסיים שיהוו מקלטי מס בעת הפרישה.
  • בדיקת צפי החיסכון העתידי מול הצרכים המשפחתיים.
  • ניהול החיסכון המשפחתי הפרטי בראיה צופת עתיד.
  • ניהול הלוואות ויצירת משאבים לצריכה עד הפרישה (טיולים לחו"ל/מימון חתונות ועזרה לילדים).

בתום ההליך תתקבל מפה פיננסית ופנסיונית המותאמת לצורכי המשפחה בעתיד ותוכל לשמש כמצפן כלכלי משפחתי להמשך הליווי .

שאלות נפוצות

ככל שהתכנון יתחיל מוקדם יותר, התוצאות שתושגנה תהיינה איכותיות יותר. מאחר וחלק מהנתונים אינם מגובשים דיים בגילאים צעירים יותר, כנראה שנידרש לתכנון מאד דינמי, בהתאם לכלל ההתפתחויות בתא המשפחתי.